FAQ's

Frequently asked questions FAQ’s

 

Frequently asked questions FAQ’s

I would like a comission painting what can I do?
Please read my comission page before filling in the contact page.

Colours and accuracy
Due to differences in our screen monitors, color or brightness settings and web explorers, some differences between the images and physical products might occur.

There might be a slight variation between versions of the same item that require extra re-working, such as embellishing and numbering etc.

What can I expect from a limited edition print?
Limited edition prints are limited in availability and numbers. The limited edition are only available for a short period of time.

What can I expect from an embellished fineart print?
An emballisched fineart print is made with emballischments. This means the artist will work on the print with media to make the print more like the original piece. For example if the original has gold leave on the painting, the artist can put gold leave on the print. It can also be focussed on pencil or paint strokes. Therefore this print will be more expensive and ofcourse more lively and painterly.

Where can I track my parcel?
Every parcel is shipped with a trackingcode of PostNL. To make sure you can look up the status of your new artwork.

I filled in the wrong shipping details
If you notice an error to the address and your product(s) are not shipped yet, then please contact our studio as soon as possible with filling in your name, order number and correct address. If the order has been fulfilled, then we cannot alter it’s destination. The cost(s) of any additional shipping expenses to re-send an item must be paid by the customer.

If your package arrived but was not picked up and was returned to us, then we are more than happy to send the package back to you. However, the cost of re-shipping the package must be paid and is at the buyer’s expense.

Please contact us if anything else seems to be wrong with your order. All concerns shall be taken care of and handled on a case by case basis.

Can I return my order?
Once you have purchased an artwork the sale is final. You cannot return the artwork or receive a refund.
If an item has already shipped, we are not responsible for the handling of it. Ofcourse I make sure the package is packaged with the utmost care to prevent any damage.

However, please contact us directly after receiving your package if the prints or products arrived damaged (please provide photos taken within 24 hours after the product’s arrival, as proof). A replacement of the product with no extra cost for the buyer might be possible. Please note that only prints and merchandise can be replaced. If a limited edition print has sold out, then we cannot re-print more. Original artworks are one of a kind and cannot be returned nor replaced.

I have shipping damage what can I do?

Please contact us directly after receiving your package if the prints or products arrives with damaged (please provide photos taken within 24 hours after the product’s arrival as proof). A replacement of the product with no extra cost for the buyer might be possible.

Please note that only prints (not limited) and merchandise can be replaced. If a limited edition print has sold out, we cannot re-print more. Ofcourse original artworks are one of a kind and cannot be returned nor replaced. Thank you for understanding.

Intellectual property notice
The studio of MaxiesArt retains all rights to the artwork created and distributed. Reproductions of any and all artwork is at the sole discretion of the artist. This includes the rights of sold and commissioned artwork.

The buyer may not in any way reproduce the artwork without express written permission from the artist. If you wish to share photo’s of the artwork MaxiesArt need to be named (This is also reproduction). Please first consider asking Maxime first before sharing any photo’s.

Nederlands

Ik wil graag een schilderij aanvragen. Wat kan ik dan doen?
Gelieve mijn comissie pagina te lezen alvorens u het contactformulier invult.

Kleuren en nauwkeurigheid van kleuren
Vanwege verschillen in onze beeldschermen, kleur- of helderheidsinstellingen en internet browsers kunnen er verschillen optreden tussen de afbeelding en de fysieke producten.

Wat kan ik verwachten van een limited edition print?
Limited edition prints zijn beperkt in beschikbaarheid en aantallen. De limited editions prints zijn slechts voor een korte periode beschikbaar.

Wat kan ik verwachten van een versierde fineart print?
Een versierde fineart print is een print gemaakt met extra toevoegingen. Dit betekent dat de kunstenaar met verschillende mediums op de finartprint zal werken om het meer op het originele stuk te laten lijken. Als het origineel bijvoorbeeld bladgoud op het schilderij heeft, dan kan de kunstenaar ook bladgoud aanbrengen op de print. Dit kan ook met potloden of verfpenselen worden uitgewerkt. Hierdoor worden de versierde printen duurder, maar hiermee ook levendiger en meer natuurgetrouw aan het origineel.

Waar kan ik mijn pakket volgen?
Elk pakket wordt verzonden met een PostNL trackingcode. Om er zeker van te zijn dat je de status van je nieuwe kunstwerk kun opzoeken.

Ik heb de verkeerde verzendgegevens ingevuld, wat nu?
Als u een fout opmerkt in het adres en uw product(en) zijn nog niet verzonden, stuur ons een bericht via de contactpagina met uw naam, ordernummer en uw correcte adres in de mail vermeld. Als de bestelling onderweg is, kunnen wij de bestemming niet wijzigen. De kosten van een eventuele extra verzendingen moeten door de klant worden betaald. Als u pakket is aangekomen, maar niet is opgehaald en aan ons is geretourneerd dan sturen wij het pakket graag naar u terug. De kosten het opnieuw verzenden van het pakket moeten echter opnieuw worden betaald en zijn voor rekening van de klant.

Neem contact met ons op als er iets anders mis lijkt te zijn met uw bestelling. Alle klachten worden van situatie tot situatie behandeld.

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Zodra je een kunstwerk hebt gekocht is de verkoop definitief. Je kunt het kunstwerk niet retourneren of geld terug ontvangen. Als een artikel al is verzonden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan. Uiteraard zorg ik ervoor dat het pakket met de grootste zorg wordt verpakt om schade te voorkomen!

Neem echter direct na ontvangst van uw pakket contact met ons op als de afdrukken of producten beschadigd zijn aangekomen (geef als bewijs foto’s die binnen 24 uur na aankomst van het product zijn gemaakt). Een vervanging van het product zonder extra kosten voor de koper is mogelijk. Houd er rekening mee dat alleen prints en merchandise kunnen worden vervangen. Als een print in beperkte oplage, zoals een limited edition print, is uitverkocht, kunnen wij deze niet meer herdrukken of herzenden. Originele kunstwerken zijn uniek en kunnen niet worden geretourneerd of vervangen.

Ik heb transport schade wat kan ik doen?
Neem direct na ontvangst van uw pakket contact met ons op als de afdrukken of producten beschadigd zijn aangekomen (geef als bewijs foto’s die binnen 24 uur na aankomst van het product zijn gemaakt). Een vervanging van het product zonder extra kosten voor de koper is mogelijk. Houd er rekening mee dat alleen prints en merchandise kunnen worden vervangen. Als een print in beperkte oplage, zoals een limited edition print, is uitverkocht, kunnen wij deze niet meer herdrukken of herzenden. Originele kunstwerken zijn uniek en kunnen niet worden geretourneerd of vervangen.

Intellectuele eigendomsverklaring
Het atelier van Maxiesart behoudt alle rechten op de gemaakte en verspreide kunstwerken. Reproducties van alles kunstwerken moeten naar eigen goedkeuring van de kunstenaar. Dit omvat alle rechten van verkochte en in opdracht gemaakte kunstwerken.

De koper mag het kunstwerk op geen enkele manier reproduceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Foto’s verspreiden van het kunstwerk is alleen toegestaan als met naam en toenaam de kunstenaar wordt benoemt. Het maken en delen van foto’s is ook reproductie. Gelieve goedkeuring te vragen aan Maxime van MaxiesArt.

Contact form